CREATIVITEIT leeft in elk mens.

Het geeft expressie aan wat er in jou leeft. Je bent zichtbaar in je beleving.

Heb je de moed om naar buiten te treden met de schatten die binnen in jou verborgen liggen? Er ligt vast iets geweldigs in jou verborgen. Het Universum begraaft diep binnen in ons allemaal edelstenen.

Als ik aan creativiteit denk, denk ik aan een eigen idee. Ze ontstaat plotseling. Vanuit niets?
Denk ik aan componisten, die een muziekstuk maken. Zij horen het vervolg van klanken. Hoe kunnen ze dat nu horen? Kunne zij vibraties vanuit het universum opvangen?

En hoe maken kunstenaars een schilderij. Sommige van een plaatje, ook mooi het fijn schilderen te zien. Maar ik bedoel schilderen vanuit de eigen creativiteit. Ze hebben een beeld opgevangen vanuit de fysieke wereld, en proberen dit op doek te zetten. De manier waarop ze dit op doek zetten is hun scheppingsproces.

Je zou dus kunnen zeggen Creativiteit is scheppen met eigen gedachten.

Creativiteit is niet alleen gebonden aan kunst.

Als ik in mijn ijskast kijk en zie wat ik kan gebruiken voor de maaltijd, voor een menu wat ik zelf in elkaar SCHEP, dan ben ik ook bezig met mijn creatieve vermogen.

En als je later een heerlijk menu, dat je zelf gemaakt hebt, aan je vriendin doorgeeft, geef je je scheppende gedachten door. En komen creatieve gedachten op de wereld.

Je loopt door het bos. En plots weet je de oplossing van een probleem, dat je meedraagt. Hoe kan dit nu weer? het lijkt of er even in je gedachten een licht wordt aangestoken.

Vorige week zat ik aan de waterkant in Friesland. Mijn oog viel op een groot konijn, die in het gras liep en ik zag ook een rotgans in het gras lopen…

Ik zag dat de watergans loerde op het konijn. En ik dacht; hoe gaat dat konijn dat oplossen. Het konijn had een heel creatief idee: ik zag in een flits het konijn op de rotgans toelopen, maakt een enorme sprong over de rotgans heen, waarbij hij nog een tik aan de rotgans gaf.

Ik wil maar zeggen, het konijn was zijn creatieve gedachten niet kwijt. Dat was ook wel te zien aan zijn beweeglijkheid.

Creativiteit is een dimensie, die wil meewerken met de aarde. Hij wil licht en beweging in jouw zelf maken. Waardoor je niet verstard. Hier ga ik een andere keer meer over zeggen.
Velen van ons zijn de creativiteit kwijt, of zijn niet bewust wat creativiteit is.

Binnenkort geef ik een challenge over Creativiteit op 6, 8 en 10 juli en ga ik je uitleggen en laten ervaren hoe je in deze dimensie komt.

Heb je er belangstelling voor schrijf je door te reageren op deze mail met een JA en dan zet ik je op de lijst.